Välkommen

 

Solo                              FW5

 

 

Vidya, Fält, Westberg, Graden

 

Monte Nour

 

Partiet

 

 

 

o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o
O
o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o   O   o